زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

حقوق بشر

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲ ق.ظ

حقوق بشر حقوقی است که با تولد انسان محقّق می شود مستقل از حکومت ها و قدرت هاست. حقوق بشر حقوقی از آنِ همه انسان هاست و چون همه انسان ها اعضای جامعه بین المللی هستند و در انسان بودن، مشترک اند، حقوق شان باید در همه جا یکسان اجرا شود و بین افراد در برخورداری از آن تفاوتی نباشد.

تعریف

حقوق بشر به طور کلی «آزادی ها، مصونیت ها و منافعی است که از طریق ارزش های پذیرفته شده معاصر، تمام انسان ها باید قادر به ادعای آن باشند. این حقوق بنیادین یا طبیعی اند. به عبارت دیگر همه افراد از این نظر که انسان اند از حداقل حقوقی برخوردارند که ربطی به تابعیت، مذهب، نژاد یا جنس شان ندارد و دولت ها در روابط بین المللی میل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند.

تاریخچه

نزدیک به نیم قرن (دهم دسامبر ۱۹۴۸مطابق با ۱۹آذرماه ۱۳۲۷) از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر گذشته است و تاکنون علاوه بر نشست های متعدد، دو اجلاس بین المللی مهم نیز برگزار شده است: نخست به سال ۱۳۴۷در تهران و دیگری به سال ۱۳۷۲در پایتخت اتریش. همچنین بیش از بیست و پنج سند مهم بین المللی در حمایت از حقوق گوناگون انسانها و رفع نابرابری ها تاکنون به تصویب رسیده است.

حقوق بشر، حقوق جهانی

چنانچه بخواهیم مهم ترین ویژگی های حقوق بشر به معنای امروزی آن بیان کنیم، به یقین «جهان شمولی» در صدر قرار می گیرد. ماده 55 منشور ملل متحد این آرمان را چنین بیان کرده با توجه به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی [...] سازمان ملل اموری را تشویق کرده است. یکی از آن امور عبارت است از احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادی های همگان بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب.

حقوق بنیادین

حقوق بنیادی حقوقی است که هرکس در هر جای جهان امروز باید از آن بهره مند باشد. مرحوم علامه محمدتقی جعفری می فرمایند: حقوقی که برای تأمین حیات مطلوب انسان ها بنیادین است عبارت است از: حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات در برابر حقوق و قوانین.

حق

حق همانند آداب و رسوم و سنت های ملی، اعتباری نیست تا اینکه نزد ملتهای گوناگون متفاوت باشد، آنچه دین حق بیان می دارد شامل خطوط کلی زندگی و زیربناهای حیات انسان، با صرف نظر از آن تفاوتها نیست، این خطوط کلی بر خلاف آن اعتبارات یا قرارداد تعیین نمی شوند. لذا تنظیم کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون در نظر گرفتن جهان بینی و پیوند انسان با جهان راهی بیهوده پیموده اند.

واقعیات موجود

نگاه عمیق به واقعیات موجود نشان می دهد که وفاق عام بر سر حقوق بشر حتی بر فرض حصول آن خالی از خلل نیست، اصولاً حقوق بشر به صورت جهانی و ثابت در دنیای واقعی وجود ندارد؛ برای مثال عدم تفاهم در موضوع «انسانیت» و ارائه تعابیر و تفاسیر گوناگون از کشورهای مختلف نشان دهنده آن است که اختلاف نظر درباره حقوق بشر در عالم واقع ناگزیر است.

لزوم شناخت ایشان در تدوین حقوق بشر

کسانی که دست به تدوین حقوق بشر زده اند علاوه بر خود، نژادها و گروه های انسانی دیگری را هم که در جهان به سر می برند نشناخته اند. دست زدن به چنین کاری بدون دستیابی به شناخت خود و دیگر گروه های بشری یا از آن روست که اینان به جهل خود واقف نیستند، یا بر اثر تمایل غریزی انسان به کالاهای زودگذر خود را به جهالت زده اند، اگر از این افراد بپرسید بشر چه گذشته ای داشته، آینده اش چیست، و در چه راهی باید گام بردارد، هرگز پاسخ مناسبی به شما نخواهند داد، شیوه زندگی اینان بهترین گواه جهل آنان به پاسخ این پرسش هاست. با این حال، ایشان چگونه می توانند برای همه انسانها، با این تنوع قانون تنظیم کنند.

تمامیت نظام هدفمند

تمامیت یک نظام هدفمند و متمدن در پرتو تحقق سه عنصر اصلی: یکی قانون و حدود مواد قانونی، دوم اجرای صحیح مصوبات قانونی و سوم تطبیق شکل اجرا یا قوانین و بررسی موارد تخلف و رسیدگی به امور متخلفان. هدف از تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور جهانی هنگامی کاملاً محقق می شود که عناصر سه گانه قانون، اجرا و قضاوت در حد تمام و کمال حاصل شده باشد.

قانون اساسی واحد جهانی

برای تدوین حقوق بشر نیاز به یک قانون اساسی واحد جهانی داریم؛ مثلاً اگر بخواهیم مباحثی همچون حقوق زن، کارگر و غیره تنظیم کنیم، ناچاریم که نخست اصول اساسی حاکم بر حقوق بشر را، که این مباحث زیر مجموعه های آنند، تدوین کنیم. این اصول کلی که در قاموس حقوقی «منبع» نامیده می شوند هنگامی می توانند زیربنای تنظیم حقوق بشر شوند که نزد همه مردم جهان، صرف نظر از اختلاف شان در آداب و رسوم، رنگ، نژاد و غیره پذیرفته شده باشند. در غیر این صورت این اصول و مواد حقوقی تضمین کننده آرمان ها و نیازهای همه انسان ها نیستند و تنها پاسخ گوی نیازهای گروهی اند که به منابع مخصوص اعتقاد دارند.

منبع مشترک

تدوین حقوق بشر نیازمند منبعی مشترک است. انسان ها طبیعتا فاقد اتحاد و هماهنگی اند. آنچه اکنون سبب اشتراک انسان ها شده، ابزارهای مادی است و روشن است که این ابزارهای مادی مایه اختلاف است نه اتحاد. اگر بانیان حقوق بشر توفیق یابند که همه منابع مادی جهان را میان همگان تقسیم کنند، باز میان آنها وحدت حاصل نمی شود، زیرا همین منابع مادی خود سبب اختلاف اند. بنابراین تنها عامل دستیابی انسان به وحدت آن است که از بند طبیعت و ماده برهد.

انسان ها نمی توانند حقوق بشر را تعیین کنند

باید توجه داشت که بدون شناخت انسان، سخن گفتن از حقوق بشر شدنی نیست. بدون معرفت نسبت به انسان نمی توان به او فرمان داد که به احکامی تن دهد و نیز نمی توان برای وی حقوقی ترسیم کرد. بنابراین انسان در بستر اختلافات و کثرت های مادی توانایی شناخت و تنظیم حقوق واحد و مشترک را ندارد.

یکی از حقوقی که قرآن کریم مطرح می سازد حق حیات است. حیات خود دو گونه است: مادی و معنوی. هیچ کس مجاز نیست حق حیات مادی با معنوی دیگران را سلب کند. سلب حق حیات مادی با قتل تحقق می یابد. سلب حق حیات معنوی به وسیله گمراه سازی صورت می پذیرد. کسی که دیگران را به هر طریق گمراه می کند، حیات معنوی شان را از میان می برد.

آزادی

همه انبیاء پیامدار آزادی بشر بودند. حضرت موسی(ع) در آغاز قیام خویش، پس از فراخواندن مردم به توحید پیام آزادی سر داد و هدف از آن رهایی مردم مصر از اسارت طاغوت بود. پیام آزادی خواهانه حضرت موسی(ع) چنین بود: ای طاغوتیان! بندگان خدا را به من بسپارید. حضرت موسی(ع) اطاعت از هر موجودی جز خدا را ناشایست می داند و از انسان ها می خواهد که پیرو قوانین خود ساخته بشر نباشند.

تفاوت در نگرش به حقوق بشر

اگر در غرب توجه به حقوق انسان ها با دوری جستن از اندیشه دینی و تنها با تکیه بر تجارب تاریخی و افتضائات فلسفی و اجتماعی صورت می گیرد، و اسلام گرایان دین را عامل نزدیکی به حقوق و دستیابی به آزادی خود می دانند. تفاوت اصلی این دو نگرش در آن است که اسلام، انسان را بنده خدا می داند این «لزوم تسلیم شدن در برابر اوامر او» و داشتن مسئولیت در برابر او را به همراه دارد. این مسئولیت نه صرفا مسئولیتی اجتماعی، بلکه مسئولیتی اصیل در مقابل خداست. هرکس به بندگان او ستم روا دارد، خدا در کنار بندگانش خصم او خواهد بود و تا از ستم نایستد یا توبه نکند در حال جنگ با خداست.

حقیقتی تلخ

حقیقت این است که سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر حتی در یک مورد نشان نداد که از حقوق بشر دفاع می کند؛ چرا که غربی ها، که طلایه دار این سازمان اند، نه بشر می شناسند و نه حقوق بشر برایشان مفهومی دارد. مردمان جهان فهمیده اند که این سازمان و اعلامیه ای که متولیان آن قدرت های سلطه گر استعماری اند جز فریبی برای ملت ها و وسیله ای برای مشروعیت دادن به تجاوزها به دخالت های آشکار و پنهان شان نیست.

دروغ چهل و چهار طبقه

امروزه کاخ چهل و چهار طبقه سازمان ملل در دنیا در واقع دروغی چهل و چهار طبقه است. چیزی که در آن وجود ندارد رسیدگی به حقوق ضعفاست. این نهاد ابزاری است برای معامله در دست قدرت های بزرگ. آیا امریکا واقعا پای بند حقوق بشر است. جنایاتی که در جای جای دنیا صورت می گیرد بر اساس حقوق بشر است؟ آیا حق وتو ضد اعلامیه حقوق بشر نیست؟! اگر این نهاد مدافع حقوق بشر است و همه انسان ها با هم مساوی اند چرا چند دولت برای خودشان امتیاز ویژه قائل شده اند؟

بیان رهبر کبیر انقلاب

آنها که بشر را پایمال می کنند، دم از حقوق بشر می زنند، آنهایی که از آن ور دنیا آمده اند و این ور دنیا را به آتش می کشند، آنها که قضیه اختلاف نژادی، مبدأ امرشان است، حتی نژاد سفید را هم قبول ندارند فقط یک نژاد و آن هم نژاد خودشان را قبول دارند.

بیان آیت الله خامنه ای

الان چه کسی در دنیا حقوق بشر را نقض می کند؟ کسی حقوق بشر را نقض می کند که از اسرائیل غاصب حمایت می کند. آیا آنچه امروز در فلسطین می گذرد بزرگ ترین نمونه نقض حقوق بشر نیست؟ پس چرا اینها اعتراض نمی کنند؟ اگر طرفدار حقوق بشرند چرا به اسرائیل کمک می کنند؟

 • میثم عسکری سده

نظرات  (۳)

 • سمیه لاریمی
 • ممنون بابت مطلب مفیدتون
 • محمدعلی میری
 • عالی مثل همیشه
 • سیّد محمّد جعاوله
 • حق چیست حقیقت کدام؟
  پاسخ:
  همونی که امروز بعضی ها دارند میخورند
  کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
  اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی