زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

راز اعداد

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۳۲ ق.ظ

عددشناسی یا علم‌الاعداد جزء علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، یعنی تفسیر اعداد به وسیله اعداد که در طالع بینی استفاده می‌شود، و عددشناسی پایه علم حروف است.

باید توجه داشت که ذهنیت و تلقین در عددشناسی خود یک ترفند برای معنا دار کردن اعداد است.

تاثیر اعداد (ارتعاش اعداد)

شانس در دنیا وجود ندارد و این تنها افزایش نیروی جاذبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می‌شود. ارتعاش کلمات، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف. علم‌الاعداد و علم الحروف (جفر)، در الهیات مسیحی برای تفسیر گذشته یا پیش‌گویی آینده به کار می‌رود.

فیثاغورث و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می‌دانستند و براین باور بودند که اعداد، حروف و کلمات، ماهیت واقعی جهان را به تصویر می‌کشند.

روش‌های عدد شناسی

تجزیه

تجزیه در عددشناسی روش‌های گوناگونی دارد.

مثلاً:

۲۷ برابر است با ۳*۳*۳

۲۷ تشکیل شده از ۲ و ۷

27 تشکیل شده از 3*9 پس 3*3*3=27

اجماع

در عددشناسی برای رسیدن به ریشه و تفسیر یک عدد تمامی اعداد آن را با هم جمع می‌کنند. تا حاصل یک رقمی یا برابر با ۱۱ و ۲۲ شود.

اجماع ۵۳۱ می‌شود. ۵+۳+۱=۹

اجماع ۷۸۹۶ می‌شود. ۷+۸+۹+۶=۳۰ و ادامه اجماع ۳۰ می‌شود ۳+۰=۳

تنها عددهای ۲۲ و ۱۱ هستند که به عددهای یک‌رقمی تبدیل نمی‌شوند.

تفسیر اعداد

در تفسیر اعداد روش‌های متنوعی وجود دارد که هرکس بر اساس تجربه و دانشی که آموخته اعداد را تفسیر می‌کند. در تفسیر اعداد نیاز به شهود، یا کنترل نیروهای ذهن است.

عدد صفر

این عدد نشانه عدم محدودیت، نیستی، وحدت، حقیقت، خلوص، عشق، کُل، اول وآخر، دلیل اولیه، منشأ، نفَس خداوندی، خداوند و آگاهی ست.

اعداد مفرد

اینها مثالی هستند برای تفسیر استعداد اعداد:

 • عدد ۱: نشانه قدرت خلاقیت، حمایت، نیکی و خیرخواهی.(این عدد نشانه آغاز هم هست)
 • عدد ۲: نشانه قوه خلاقیت، حساس بودن، پدر یا مادر شدن، تولید
 • عدد ۳: نشانه آرمانگرایی، تعلیم و تربیت در سطح عالی، سفر به کشورهای دور دست، مذهب
 • عدد ۴: نشانه فردیت، نیروی ابتکار، قوه اختراع، تحمل، شکیبایی، چشم‌پوشی
 • عدد ۵: نشانه ارتباطات، تحرک، قابلیت تغییرپذیری
 • عدد ۶: نشانه جوهر زنانگی، ترحم، پول
 • عدد ۷: نشانه روحانیت، حساسیت، همدردی، رمز و راز
 • عدد ۸: نشانه عقل، فضیلت، آموختن به یاری تجربیات به‌دست‌آمده، ثبات قدم، صبر، مسئولیت
 • عدد ۹: نشانه کردار خصمانه، خشونت، نفوذ و شجاعت. تضاد، درگیری، تهاجم.

اینها هم مثال‌هایی دیگر برای تفسیر اعداد هستند برای اشخاص مرتبط با این اعداد:

 • عدد ۱: خودساخته
 • عدد ۲: مطیع و گوش‌به‌فرمان
 • عدد ۳: برون‌گرا
 • عدد ۴: منضبط
 • عدد ۵: آزادمنش
 • عدد ۶: سازمانگر و هماهنگ‌کننده
 • عدد ۷:درونگرا
 • عدد ۸: محکم و پرقدرت
 • عدد ۹: ایثارگر و ازخودگذشته.(این عدد نشانه انتها و تکمیل هم هست)

و دو عدد مرکب:

 • عدد ۱۱: روشنفکر
 • عدد ۲۲: مسلط بر نفس، خویشتندار.

اما همیشه نمی‌توان به‌طور کامل یک عدد را تفسیر کرد؛ چراکه حداقل یک‌پنجم آن ظرفیت تغییر است و آن را تقدیر می‌گویند.

همهٔ اعداد تفسیر مثبت و منفی دارند. یک عدد به‌تنهایی تفسیر خاصی ندارد، بلکه درمقابل دیگر اعداد و درکنار آنها تفسیر می‌شود.

اعداد مرکب

 • عدد ۱۰: چرخ ثروت
 • عدد ۱۱: شیری با پوزه بند - مشتی گره کرده
 • عدد ۱۲: ایثار - قربانی
 • عدد ۱۳: حیات مجدد - تغییر
 • عدد ۱۴: حرکت ... مبارزه
 • عدد ۱۵: ساحر
 • عدد ۱۶: برج مخروبه
 • عدد ۱۷: ستاره جادوگر
 • عدد ۱۸: تضاد مادی - روحانی
 • عدد ۱۹: شاهزاده آسمان‌ها
 • عدد ۲۰: بیداری
 • عدد ۲۱: تاج و تخت جادوگر
 • عدد ۲۲: تسلیم و احتیاط
 • عدد ۲۳: ستاره شاهانه شیر
 • عدد ۲۴: عشق، پول، خلاقیت
 • عدد ۲۵: تشخیص و تجزیه و تحلیل
 • عدد ۲۶: شراکت
 • عدد ۲۷: عصای سلطنت
 • عدد ۲۸: بره مطمئن
 • عدد ۲۹: رحمت در هنگام سختی
 • عدد ۳۰: شخص تنها و منزوی - تفکر و اندیشه
 • عدد ۳۱: گوشه گیر - راهب تارک دنیا
 • عدد ۳۲: ارتباط
 • عدد ۳۳: تفسیر ندارد.

عناصر چهارگانه

در نزد ایرانیان باستان و بعد از آن نزد مسلمان این اعداد چهارگانه دارای معانی زیر هستند:

 • عدد اول ۱۹ - عدد جنگ. عدد مرگ، که به آن عدد باد هم می‌گویند.
 • عدد آخر ۲۲ - عدد مهربانی، عدد لذت، که به آن عدد آتش هم می‌گویند.
 • عدد ظاهر ۲۴ - عدد مادیات. عدد بخشش، که به آن عدد خاک هم می‌گویند.
 • عدد باطن ۲۷ - عدد تربیت. عدد سلطنت، که به آن عدد آب هم می‌گویند.

۱۱۱،۱۱۱۱

این عدد نشانه آن است که افکارتان باشروع دوره ای جدید در زندگیتان مرتبط است.به هرکار یا تغییری که فکر می کنید،برای این دوره جدید مناسب است.

۶۶۶

به معنای تکرار دوباره درس

۹۹۹

به معنای کامل شدن و آموختن درس

۲۲۲،۲۲۲۲،۱۲۱،۲۱۲،۲۲۱۱،۱۱۲۲

،۱۲۱۲،۲۱۲۱،۲۱۱۲،۱۲۲۱،۲۰۲۰،۰۲۰۲،۲۲۰۰،۰۰۲۲،۲۰۰۲،۰۲۲۰

این نشانه ای است که شما در مسیر درست قدم بر میداریدو کار درست را انجام می دهید.به همین خط سیر افکار ادامه دهید.

۳۳۳،۳۳۳۳،۱۳۱،۳۱۳،۳۳۱۱،۱۱۳۳

،۱۳۱۳،۳۱۳۱،۳۱۱۳،۱۳۳۱،۳۰۳۰،۰۳۰۳،۳۳۰۰،۰۰۳۳،۳۰۰۳،۰۳۳۰

این علامت از طرف راهنمای روحی شما به معنای موافقت با احساس و افکار شماست.درست مانند اینکه کائنات به شما بگویند:بله!

۴۴۴،۴۴۴۴،۱۴۱

،۴۱۴،۴۴۱۱،۱۱۴۴،۱۴۱۴،۴۱۴۱،۴۱۱۴،۱۴۴۱،۴۰۴۰،۰۴۰۴،۴۴۰۰،۰۰۴۴،۴۰۰۴،۰۴۴۰

این نشانه به معنای مخالفت راهنمای روحی با افکار و احساسات شماست.درست مانند اینکه کائنات به شما بگویند:نه!

۵۵۵،۵۵۵۵،۱۵۱،۵۱۵

،۵۵۱۱،۱۱۵۵،۱۵۱۵،۵۱۵۱،۵۱۱۵،۱۵۵۱،۵۰۵۰،۰۵۰۵،۵۵۰۰،۰۰۵۵،۵۰۰۵،۰۵۵۰

وقتی که این نشانه را می بینید،به این معنا است که یک فکر یا رخدادی که زندگیتان را تغییر می دهد به وقوع پیوسته است.شاید آن را دوست داشته باشید شاید هم نه.به هر صورت راهنمایان روحی در حال آگاه کردن شما از اتفاقی هستند که پیش روی شماست و این زمان تغییر است. باآن همراه شوید و افکارتان را دنبال کنید.

۶۶۶،۶۶۶۶،۱۶۱،۶۱۶

،۶۶۱۱،۱۱۶۶،۱۶۱۶،۶۱۶۱،۶۱۱۶،۱۶۶۱،۶۰۶۰،۰۶۰۶،۶۶۰۰،۰۰۶۶،۶۰۰۶،۰۶۶۰

افکار شما از تعادل خارج شده اند و توجه شما معطوف به دنیای مادی شده است. این نشانه به شما می گوید که افکارتان واضح نیستندو نباید به این گونه افکار ادامه دهید

۷۷۷،۷۷۷۷،۱۷۱،۷۱۷

،۷۷۱۱،۱۱۷۷،۱۷۱۷،۷۱۷۱،۷۱۱۷،۱۷۷۱،۷۰۷۰،۰۷۰۷،۷۷۰۰،۰۰۷۷،۷۰۰۷،۰۷۷۰

این عدد نشانه آن است که شما درستان را فرا گرفته ایدو این نشانه موفقیت و قدردانی از شماست که رهنمای روحی تان برای شما ارسال کرده است.

۸۸۸،۸۸۸۸،۱۸۱،۸۱۸

،۸۸۱۱،۱۱۸۸،۱۸۱۸،۸۱۸۱،۸۱۱۸،۱۸۸۱،۸۰۸۰،۰۸۰۸،۸۸۰۰،۰۰۸۸،۸۰۰۸،۰۸۸۰

دوره ای از زندگیتان درحال اتمام یافتن است و این نشانه بعنوان هشداری ست که شمارا آماده کند. به شما نشان می دهد که شما به انتهای یک رابطه کاری یا عاطفی نزدیک می شوید.

۹۹۹،۹۹۹۹،۱۹۱،۹۱۹

،۹۹۱۱،۱۱۹۹،۱۹۱۹،۹۱۹۱،۹۱۱۹،۱۹۹۱،۹۰۹۰،۰۹۰۹،۹۹۰۰،۰۰۹۹،۹۰۰۹،۰۹۹۰

کامل شدن.این اعداد نمایانگر پایان چرخه ای بزرگ در زندگی شخصی یا جمعی شماست. افکار شما زمانی که این اعداد را می بیند، نمایانگر آن اند که این افکار ها منجر به کامل شدن یا پایان دوره ای در زندگیتان خواهند شد.

۰۰۰،۰۰۰۰،۰۱۰،۱۰۱،۱۱۰۰،۰۰۱۱،۱۰۱۰،۰۱۰۱،۱۰۰۱،۰۱۱۰

نشانه ایست برای اینکه بخاطر داشته باشیدبا سرچشمه حیات یکی هستیدو حضور خالق را احساس کنیدو بدانید که او شمارا دوست دارد.همچنین میتواند به این معنا باشد که وضعیت مورد نظر،دور کاملش را طی کرده است.

اتحاد با کائنات.افکار شما در وحدت با کائنات می باشند و در جهت خواست الهی هستند.

۲۳۲،۳۲۳،۲۳۲۳،۳۲۳۲،۳۲۲۳،۲۳۳۲،۲۲۳۳،۳۳۲۲

این اعداد نشان می دهند که راهنمای روحی شما افکار و اهدافتان را تاییدو حمایت می کندومعمولا هنگامی که بتازگی با راهنمای روحی تان ارتباط برقرار کرده ایدو آماده دریافت نشانه و راهنمایی از طریق اعداد هستید،این توالی ها زیاد مشاهده می شوند.

۱۲۳۴،۲۳۴،۴۵۶و...

اگر اغلب اعدادی را می بینید که از کم به زیاد پشت سر هم هستند به معنای پیشرفت است.اگر هنگام فکر کردن در مورد بخشی از زندگیتان که دوست دارید تغییرش دهیداین اعداد را دیدید،بدین معناست که افکارتان و به تبع آن زندگیتان در حال پیشرفت است و راهنمای روحی شما حامی شماست.

۳۲۱،۴۳۲،۵۴۳۲و...

اگر اعدادی را دیدید که از زیاد به کم پشت سر هم هستند، به معنای برگشت به عقب است.هنگامی که آنها را درست بعد از فکر یا ایده ای دیدید، نشان می دهند اگر به آن ادامه دهید زندگیتان یک قدم به عقب برمیگردد.این مطلب حکم «تعبیر خواب اعداد» را هم دارد.

 • میثم عسکری سده

نظرات  (۲)

مطالب خوب ومفید دارید متشکرم
پاسخ:
سپاس
زیبا بود تبریک میگم نوشته های زیبایی دارین
کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی