زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده: میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده: میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۱۵ خرداد ۹۶
۱۴ خرداد ۹۶
۱۲ خرداد ۹۶
۵ خرداد ۹۶
۲۹ ارديبهشت ۹۶
۲۲ ارديبهشت ۹۶
۱۷ ارديبهشت ۹۶
۱۲ ارديبهشت ۹۶
۵ ارديبهشت ۹۶
۴ ارديبهشت ۹۶
۱ ارديبهشت ۹۶
۲۷ فروردين ۹۶
۲۰ فروردين ۹۶
۱۶ فروردين ۹۶
۹ فروردين ۹۶
۶ فروردين ۹۶
۳ فروردين ۹۶
۲ فروردين ۹۶
۱ فروردين ۹۶
۲۸ اسفند ۹۵
۲۶ اسفند ۹۵
۲۳ اسفند ۹۵
۱۶ اسفند ۹۵
۹ اسفند ۹۵
۵ اسفند ۹۵
۵ اسفند ۹۵
۲ اسفند ۹۵
۲۹ بهمن ۹۵
۲۸ بهمن ۹۵
۲۵ بهمن ۹۵
۲۳ بهمن ۹۵
۲۲ بهمن ۹۵
۲۰ بهمن ۹۵
۱۳ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۸ بهمن ۹۵