زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۴ دی ۹۶
۴ دی ۹۶
۳ دی ۹۶
۳ دی ۹۶
۳ دی ۹۶
۱ دی ۹۶
۳۰ آذر ۹۶
۲۹ آذر ۹۶
۲۸ آذر ۹۶
۲۴ آذر ۹۶
۲۲ آذر ۹۶
۱۹ آذر ۹۶
۱۴ آذر ۹۶
۱۲ آذر ۹۶
۵ آذر ۹۶
۲۸ آبان ۹۶
۲۸ آبان ۹۶
۲۸ آبان ۹۶
۲۵ آبان ۹۶
۲۳ آبان ۹۶
۱۴ آبان ۹۶
۱۳ آبان ۹۶
۹ آبان ۹۶
۳ آبان ۹۶
۲۸ مهر ۹۶
۲۷ مهر ۹۶
۲۴ مهر ۹۶
۲۰ مهر ۹۶
۱۸ مهر ۹۶
۱۵ مهر ۹۶
۱۲ مهر ۹۶
۸ مهر ۹۶
۵ مهر ۹۶
۵ مهر ۹۶
۴ مهر ۹۶
۳۱ شهریور ۹۶
۳۰ شهریور ۹۶
۲۷ شهریور ۹۶
۲۴ شهریور ۹۶
۲۲ شهریور ۹۶