زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۱۳ دی ۹۶
۱۱ دی ۹۶
۱۱ دی ۹۶
۱۰ دی ۹۶
۱۰ دی ۹۶
۱۰ دی ۹۶
۱۰ دی ۹۶
۹ دی ۹۶
۹ دی ۹۶
۸ دی ۹۶
۷ دی ۹۶
۶ دی ۹۶
۵ دی ۹۶
۴ دی ۹۶
۴ دی ۹۶
۳ دی ۹۶
۳ دی ۹۶
۳ دی ۹۶
۱ دی ۹۶
۳۰ آذر ۹۶
۲۹ آذر ۹۶
۲۸ آذر ۹۶
۲۴ آذر ۹۶
۲۲ آذر ۹۶
۱۹ آذر ۹۶
۱۴ آذر ۹۶
۱۲ آذر ۹۶
۵ آذر ۹۶
۲۸ آبان ۹۶
۲۸ آبان ۹۶
۲۸ آبان ۹۶
۲۵ آبان ۹۶
۲۳ آبان ۹۶
۱۴ آبان ۹۶
۱۳ آبان ۹۶
۹ آبان ۹۶
۳ آبان ۹۶
۲۸ مهر ۹۶
۲۷ مهر ۹۶
۲۴ مهر ۹۶