زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۹ آبان ۹۶
۳ آبان ۹۶
۲۸ مهر ۹۶
۲۷ مهر ۹۶
۲۴ مهر ۹۶
۲۰ مهر ۹۶
۱۸ مهر ۹۶
۱۵ مهر ۹۶
۱۲ مهر ۹۶
۸ مهر ۹۶
۵ مهر ۹۶
۵ مهر ۹۶
۴ مهر ۹۶
۳۱ شهریور ۹۶
۳۰ شهریور ۹۶
۲۷ شهریور ۹۶
۲۴ شهریور ۹۶
۲۲ شهریور ۹۶
۲۰ شهریور ۹۶
۱۹ شهریور ۹۶
۱۹ شهریور ۹۶
۱۸ شهریور ۹۶
۱۸ شهریور ۹۶
۱۸ شهریور ۹۶
۱۶ شهریور ۹۶
۱۶ شهریور ۹۶
۱۵ شهریور ۹۶
۱۵ شهریور ۹۶
۱۳ شهریور ۹۶
۱۲ شهریور ۹۶
۹ شهریور ۹۶
۵ شهریور ۹۶
۴ شهریور ۹۶
۱ شهریور ۹۶
۲۸ مرداد ۹۶
۲۶ مرداد ۹۶
۲۵ مرداد ۹۶
۲۳ مرداد ۹۶
۱۸ مرداد ۹۶
۱۶ مرداد ۹۶