زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۱۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۹ بهمن ۹۵
۲۸ بهمن ۹۵
۲۵ بهمن ۹۵
۲۳ بهمن ۹۵
۲۲ بهمن ۹۵
۲۰ بهمن ۹۵
۱۳ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۸ بهمن ۹۵
۷ بهمن ۹۵
۳ بهمن ۹۵