زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۵ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۷ آبان ۹۵
۲۲ آبان ۹۵
۱۴ آبان ۹۵
۷ آبان ۹۵
۶ آبان ۹۵