زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۸ مرداد ۹۶
۲۶ مرداد ۹۶
۲۵ مرداد ۹۶
۲۳ مرداد ۹۶
۱۸ مرداد ۹۶
۱۶ مرداد ۹۶
۱۳ مرداد ۹۶
۹ مرداد ۹۶
۵ مرداد ۹۶