زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده: میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده: میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۵ آبان ۹۶
۲۳ آبان ۹۶
۱۴ آبان ۹۶
۱۳ آبان ۹۶
۹ آبان ۹۶
۳ آبان ۹۶