زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۸ ارديبهشت ۹۷
۲۲ ارديبهشت ۹۷
۱۶ ارديبهشت ۹۷
۴ ارديبهشت ۹۷