زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

۱۹ خرداد ۹۷
۱۳ خرداد ۹۷
۱۲ خرداد ۹۷
۴ خرداد ۹۷