زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

۳۱ مرداد ۹۷
۱۵ مرداد ۹۷
۱۱ مرداد ۹۷
۴ مرداد ۹۷
۲ مرداد ۹۷