جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۲۲ مهر ۹۸
۱۴ تیر ۹۸
۷ خرداد ۹۸
۱۱ بهمن ۹۷
۱۴ دی ۹۷
۱۵ آذر ۹۷
۱ آذر ۹۷
۲۲ آبان ۹۷
۷ آبان ۹۷
۱۸ مهر ۹۷
۳۱ شهریور ۹۷
۱۹ شهریور ۹۷
۳۱ مرداد ۹۷
۱۵ مرداد ۹۷
۱۱ مرداد ۹۷
۴ مرداد ۹۷
۲ مرداد ۹۷
۲۹ تیر ۹۷
۱۷ تیر ۹۷
۱۱ تیر ۹۷
۱۹ خرداد ۹۷
۱۳ خرداد ۹۷
۱۲ خرداد ۹۷
۴ خرداد ۹۷
۲۸ ارديبهشت ۹۷
۲۲ ارديبهشت ۹۷
۱۶ ارديبهشت ۹۷
۴ ارديبهشت ۹۷
۲۱ فروردين ۹۷
۱۰ فروردين ۹۷
۲۲ اسفند ۹۶
۱۷ اسفند ۹۶
۱۱ اسفند ۹۶
۵ اسفند ۹۶
۲۱ بهمن ۹۶
۱۱ بهمن ۹۶
۷ بهمن ۹۶
۴ بهمن ۹۶
۳۰ دی ۹۶
۲۸ دی ۹۶