زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۱۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳۱ ارديبهشت ۹۵
۳۰ ارديبهشت ۹۵
۲۹ ارديبهشت ۹۵
۲۶ ارديبهشت ۹۵
۱۸ ارديبهشت ۹۵
۱۶ ارديبهشت ۹۵
۱۶ ارديبهشت ۹۵
۱۳ ارديبهشت ۹۵
۱۲ ارديبهشت ۹۵
۴ ارديبهشت ۹۵