زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۹ ارديبهشت ۹۶
۲۲ ارديبهشت ۹۶
۱۷ ارديبهشت ۹۶
۱۲ ارديبهشت ۹۶
۵ ارديبهشت ۹۶
۴ ارديبهشت ۹۶
۱ ارديبهشت ۹۶