زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده: میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده: میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۱ ساعت قبل
۲۰ ساعت قبل
۱ فروردين ۹۶
۲۸ اسفند ۹۵
۲۶ اسفند ۹۵
۲۳ اسفند ۹۵
۱۶ اسفند ۹۵
۹ اسفند ۹۵
۵ اسفند ۹۵
۵ اسفند ۹۵
۲ اسفند ۹۵
۲۹ بهمن ۹۵
۲۸ بهمن ۹۵
۲۵ بهمن ۹۵
۲۳ بهمن ۹۵
۲۲ بهمن ۹۵
۲۰ بهمن ۹۵
۱۳ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۱۱ بهمن ۹۵
۸ بهمن ۹۵
۷ بهمن ۹۵
۳ بهمن ۹۵
۲۸ دی ۹۵
۲۴ دی ۹۵
۲۱ دی ۹۵
۱۶ دی ۹۵
۱۳ دی ۹۵
۹ دی ۹۵
۷ دی ۹۵
۵ دی ۹۵
۵ دی ۹۵
۴ دی ۹۵
۴ دی ۹۵
۳ دی ۹۵
۳ دی ۹۵
۳ دی ۹۵