زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۷ ساعت قبل
۷ آبان ۹۷
۱۸ مهر ۹۷
۳۱ شهریور ۹۷
۱۹ شهریور ۹۷
۳۱ مرداد ۹۷
۱۵ مرداد ۹۷
۱۱ مرداد ۹۷
۴ مرداد ۹۷
۲ مرداد ۹۷
۲۹ تیر ۹۷
۱۷ تیر ۹۷
۱۱ تیر ۹۷
۱۹ خرداد ۹۷
۱۳ خرداد ۹۷
۱۲ خرداد ۹۷
۴ خرداد ۹۷
۲۸ ارديبهشت ۹۷
۲۲ ارديبهشت ۹۷
۱۶ ارديبهشت ۹۷
۴ ارديبهشت ۹۷
۲۱ فروردين ۹۷
۱۰ فروردين ۹۷
۲۲ اسفند ۹۶
۱۷ اسفند ۹۶
۱۱ اسفند ۹۶
۵ اسفند ۹۶
۲۱ بهمن ۹۶
۱۱ بهمن ۹۶
۷ بهمن ۹۶
۴ بهمن ۹۶
۳۰ دی ۹۶
۲۸ دی ۹۶
۲۵ دی ۹۶
۲۴ دی ۹۶
۲۲ دی ۹۶
۱۹ دی ۹۶
۱۶ دی ۹۶
۱۳ دی ۹۶
۱۱ دی ۹۶