زیبا سازی وبلاگ

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

نویسنده:میثم عسکری سده

جهان دانش

عجب دنیای عجیبی است؛
در کله پزی ها هم،
زبان از مغز گران تر است.
درست مثل جامعه
که چرب زبان ها از عاقلان ارزشمندترند!!!

۳۰ شهریور ۹۵
۲۲ شهریور ۹۵
۱۶ شهریور ۹۵
۱۳ شهریور ۹۵
۱۰ شهریور ۹۵
۸ شهریور ۹۵
۳ شهریور ۹۵
۳۱ مرداد ۹۵
۲۷ مرداد ۹۵
۲۴ مرداد ۹۵
۲۱ مرداد ۹۵
۲۰ مرداد ۹۵
۱۸ مرداد ۹۵
۱۸ مرداد ۹۵
۱۷ مرداد ۹۵
۱۶ مرداد ۹۵
۱۳ مرداد ۹۵
۹ مرداد ۹۵
۹ مرداد ۹۵
۷ مرداد ۹۵
۲ مرداد ۹۵
۱ مرداد ۹۵
۲۹ تیر ۹۵
۲۶ تیر ۹۵
۲۴ تیر ۹۵
۲۲ تیر ۹۵
۲۱ تیر ۹۵
۱۶ تیر ۹۵
۱۰ تیر ۹۵
۳۱ خرداد ۹۵
۲۲ خرداد ۹۵
۲۲ خرداد ۹۵
۱۸ خرداد ۹۵
۱۴ خرداد ۹۵
۷ خرداد ۹۵
۳۱ ارديبهشت ۹۵
۳۰ ارديبهشت ۹۵
۲۹ ارديبهشت ۹۵
۲۶ ارديبهشت ۹۵
۱۸ ارديبهشت ۹۵